CAO VVT: Geen wachtgeld meer maar transitievergoeding

handshake-1513228_1920

Binnen de thuiszorgbranche was er lange tijd onduidelijkheid over een mogelijke samenloop van de wettelijke transitievergoeding en de wachtgeldregeling zoals in de CAO geregeld. Het eerder afgesproken overgangsrecht waarbij dubbele betaling werd voorkomen, zou namelijk komen te vervallen! 

Gelukkig hebben de CAO-partijen deze zorgen binnen zorgbranche (VVT) onderkend en hebben zij constructief overleg gevoerd. Ze zijn hierbij tot een regeling gekomen die de wachtgeldregeling per 1 juli 2016 zal vervangen.

Om wat voor regeling gaat het nu?

Op 25 augustus 2016 is de regeling “CAO Transitievergoeding VVT” een feit geworden. Deze regeling zal de huidige wachtgeldregeling van de cao vervangen. Bij deze  “ontslaguitkering” wordt een minimum gehanteerd van twee bruto maandsalarissen inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De exacte hoogte hangt af van de specifieke situatie.

In de volgende situaties heeft de medewerker recht op de transitievergoeding:

  • De arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever door middel van opzegging na toestemming van het UWV, ontbinding door de kantonrechter of door een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.
  • De reden van beëindiging is gelegen in de gehele of gedeeltelijke opheffing van de functie, een reorganisatie of een gehele of gedeeltelijke sluiting van de instelling.
  • Ontslag wegens onbekwaamheid die niet aan de werknemer is toe te rekenen indien de werknemer ouder is dan vijftig en minimaal 15 jaar bij de werkgever in dienst is.

Hou er rekening mee dat bepaalde kosten die door jou als werkgever gemaakt zijn mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Het gaat hierbij om transitie- en inzetbaarheidskosten. Bedenk hierbij echter wel dat er nooit meer mag worden afgetrokken dan tot aan het minimum uit te betalen bedrag transitievergoeding van twee maanden.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: