Ontzorging van de salarisadministratie en HRM-vraagstukken

Ontzorging van de salarisadministratie

De salarisadministratie moet altijd aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. De wet- en regelgeving op dit gebied is duidelijk, maar verandert continu. Bij ons zijn de salarisadministrateurs, HRM en fiscaal specialisten altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat jullie ontzorgd worden op het gebied van de salarisadministratie.

Hoeveel wij jullie ontzorgen bepalen jullie zelf. Het kan een deel van de administratie betreffen, de volledige administratie of we kunnen zelfs een stap verder gaan en jullie partner worden in HRM-vraagstukken en adviseur op het gebied van bredere organisatieontwikkeling. Ook voor specifieke vragen, zoals loonheffingen, het loon voor de DGA, de werkkostenregeling en WNT (Wet Normering Topinkomens), kunnen jullie bij ons terecht. We denken graag mee over strategische oplossingen.

Digitale oplossingen

Steeds meer processen worden geautomatiseerd en dat geldt ook voor de salarisadministratie. Dit is niet voor niets, want het levert veel efficiency en inzicht op. Is jullie salarisadministratie al digitaal, maar kan het beter ingericht worden? Of zijn jullie op zoek naar een ander systeem? Gaan jullie uitbreiden en wordt het tijd voor serieuze, flexibele en online HR- en salarisadministratieoplossingen? Willen jullie de salarisadministratie direct koppelen aan de boekhouding? Wij zorgen voor één overzichtelijke en praktische oplossing voor al jullie HR- en payrollprocessen.

Hoe werkt het aanleveren van de salarisadministratie?

Wanneer jullie de salarisadministratie in zijn geheel bij ons onderbrengen, is alles met 3 eenvoudige stappen volledig op orde.

  1. Aanleveren: Wij vragen jullie om de bedrijfs- en medewerkersgegevens digitaal aan te leveren via de Sanacount portal. Dankzij deze software is dat zo geregeld.
  2. Verwerken: Sanacount richt vervolgens de salaris- en personeelsadministratie in, inclusief aanvullende opties. We controleren en verwerken de aangeleverde mutaties.
  3. Raadplegen: Via de portal van Sanacount kunnen jullie vervolgens zelf 24/7 de salarisdocumenten en aanvullende managementinformatie raadplegen, zoals salarisstroken, loonaangiftes en contracten.

Gegarandeerde vaste prijs

Sanacount neemt graag geheel of gedeeltelijk jullie salarisadministratie over. Door onze efficiënte manier van samenwerken besparen jullie niet alleen geld, maar ook tijd. Via de portal hebben jullie altijd inzicht in onder andere de loonkosten, het ziekteverzuim en de verlofregistratie. Hier staat een vaste maandelijkse prijs tegenover, zodat jullie exact weten waar jullie aan toe zijn. De prijs wordt van tevoren vastgesteld en gecommuniceerd, op basis van de diensten die jullie afnemen.

HRM-vraagstukken

Het arbeidsrecht en het ontwikkelen van talent zijn niet eenvoudig. Als bedrijfsadviseurs, fiscalisten en HRM-adviseurs denken we met jullie mee op zowel breed als diep niveau. HRM en talentmanagement zijn voor veel bedrijven, organisaties en overheden van groot belang. De arbeidsmarkt verandert, wordt ruimer en jullie willen goede werknemers vinden, verbinden en op een juiste manier belonen. Soms is het ook nodig om werknemers los te laten. Inzicht in wet- en regelgeving is belangrijk, vooral bij lastige HRM-vraagstukken. Bovendien zien we een toename van het werken met flexibele krachten en ZZP’ers. Dit zijn allemaal zaken die niet tot de core business behoren, maar wel zeer relevant zijn om te blijven ontwikkelen en groeien. Wij denken graag met jullie mee over de competenties voor de toekomst van jullie medewerkers en hoe jullie die medewerkers kunnen laten groeien.