CAO VVT: Geen wachtgeld meer maar transitievergoeding

Binnen de thuiszorgbranche was er lange tijd onduidelijkheid over een mogelijke samenloop van de wettelijke transitievergoeding en de wachtgeldregeling zoals in de CAO geregeld. Het eerder afgesproken overgangsrecht waarbij dubbele betaling werd voorkomen, zou namelijk komen te vervallen!  Gelukkig hebben de CAO-partijen deze zorgen binnen zorgbranche (VVT) onderkend en hebben zij constructief overleg gevoerd. Ze zijn Lees meer overCAO VVT: Geen wachtgeld meer maar transitievergoeding[…]